Ďalšie služby

Ponúkame aj ďalšie služby z odvetvia výroby a realizácie reklamy a reklamných predmetov

Autopolepy

Polepy nákladných vozidiel

Grafické práce/návrhy

Spracovanie grafiky pre tlač a výrobu

Skenovanie

Laminovanie

Rezanie výtlačkov na formát

Rezanie výtlačkov do tvarov

Rezanie materiálov na formát

Rezanie materiálov do tvarov

Fotenie produktov

Služby spojené s lepením a čistením od polepov

Výroba na mieru