Ďalšie služby

Ponúkame aj ďalšie služby z odvetvia výroby a realizácie reklamy a reklamných predmetov

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Autopolepy

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Polepy nákladných vozidiel

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Grafické práce/návrhy

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Spracovanie grafiky pre tlač a výrobu

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Skenovanie

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Laminovanie

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Rezanie výtlačkov na formát

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Rezanie výtlačkov do tvarov

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Rezanie materiálov na formát

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Rezanie materiálov do tvarov

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Fotenie produktov

navrhy a ine sluzby FatraMedia

Služby spojené s lepením a čistením od polepov

Výroba na mieru