Zošívanie

Pravidlo pre kvalitné zošívanie: výška stohu papiera + 3mm = doporučená minimálna dĺžka spony.
(10 listov 80g papiera = cca 1mm).

Spinky majú značenie napr. 26/6

Číslo pred lomítkom udáva silu/typ spinky:
23 – spinky pre veľkokapacitné zošívanie(HD)
24 – Štandartné spinky pre kancelárske zošívačky
26 – galvanizované spinky pre kancelárske zošívačky s väčšou odolnosťou a silou

Číslo uvedené za lomítkom uvádza dĺžku spiniek v mm (v našom prípade teda 6mm)

Zobrazený jediný výsledok